quinta-feira, 25 de junho de 2009

Educación promete contar cos equipos de normalización no deseño do novo decreto.Representantes da Coordinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística nos centros escolares achegáronlle á Xunta un decálogo "para o consenso".
A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística tivo esta cuarta feira unha xuntanza co conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, onde lle expresaron a "preocupación" e o "malestar" diante da polémica orixinada arredor da lingua galega no ensino. "Esta polémica é moi negativa para a convivencia nos centros, e polo tanto para a educación en xeral e para a lingua en particular", indican. Ao fío, achegámoslles os dez puntos debatidos pola coordinadora este xoves co conselleiro e en base aos cales os representantes do colectivo solicitaron da Xunta que, como parte "fundamental" do sistema educativo, se lles permita participar na elaboración de "calquera documento que lexisle o uso das linguas no ensino":


1.O marco lexislativo educativo ten que evitar a confrontación na comunidade escolar.

2.O alumnado non pode ser segregado por razón de lingua.

3.Débese garantir a presenza do galego no ensino ao 50% como mínimo para poder acadar a competencia nas dúas linguas cooficiais. Só así o alumnado poderá escoller en liberdade.

4.Téñense que elaborar materiais didácticos, de calidade e actualizados, en lingua galega para todas as materias e todos os ciclos educativos, que suplan as carencias existentes.

5.Hai que ofrecerlle ao profesorado cursos de reciclaxe e capacitación en lingua galega; para isto é imprescindible contar cun programa previo de formación de formadores.

6.Cada centro debe seguir elaborando o seu Proxecto lingüístico, que é a base para que os ENDL desenvolvan as súas funcións unha vez analizada a situación sociolingüística do centro.

7.Decreto de infantil.

A)Nesta etapa débese garantir que o alumnado adquira de forma oral e escrita o coñecemento das dúas linguas oficiais tendo en conta que a lingua minorizada precisa de maior reforzo.


B)Propoñemos que avalíen os resultados das liñas de galego en infantil de cara a manter este programa. Os informes elaborados nestes centros valoran moi positivamente estes proxectos xa que permitiron conseguir que todo o alumnado adquirise a competencia nas dúas linguas oficiais, fose cal fose a lingua inicial dos rapaces e rapazas.

8.Equipos de Normalización e Dinamización.


A)Débense implementar programas de formación en dinamización lingüística para o profesorado interesado.


B)Hai que potenciar as coordinacións intercentros.

C)Téñense que consolidar as funcións das coordinadoras provinciais dependentes da DXPL.


9.A administración debe realizar campañas efectivas de dignificación da lingua, que comecen polo propio goberno da Xunta. A situación do galego é moi delicada, por iso algunhas accións e declaracións realizadas nos últimos tempos cuestionan o labor de recuperación do galego feito ata o momento.


10. Parécenos inadecuado que a enquisa sexa a base dun decreto novo. Esta consulta, tal e como foi realizada, non pode ter ese peso nunha lexislación educativa. En cambio, débense ter en conta conta os diferentes datos sociolingüísticos existentes tirados de estudos elaborados con rigorosidade (MSG, IGE), así como os diferentes Proxectos Sociolingüísticos de Centro realizados nos últimos anos.

Vía: Vieiros

El correo gallego.

Galica Hoxe.

sexta-feira, 12 de junho de 2009

A Xunta retira o programa de inmersión en galego para nenos de infantil de contornas castelánfalantes.

A Consellería de Educación non convocou a orde de axudas para centros educativos de contornas casteláns falantes que decidan pór en marcha un aula de inmersión en galego na etapa de infantil. Trátase dun programa posto en marcha fai tres anos, e que durante este curso beneficiou a 44 colexios.
Este proxecto experimental que puxo en marcha o bipartito esixe varios requisitos, como son a voluntariedad dos pais (que tiñan que autorizalo), así como o feito de que houbese máis dun aula por curso, para poder escolarizar aos menores cuxos proxenitores non optan por este sistema. Dos 44 centros que participan este curso, 23 son públicos e o resto concertados, e as axudas que reciben oscilan entre os 1.445 euros e os 2.500. Este proxecto comezou no curso 2006-07 en colexios públicos, e no seguinte sumáronse os privados concertados.
Desde a Consellería de Educación explican que non se convoca esta orde de axudas, pero aínda non se tomou a decisión de que facer cos nenos que empezaron xa o programa (é dicir, non haberá axudas para novas aulas, pero está sen definir se as manterán os menores inmersos no proxecto).
Os centros participantes valoran moi positivamente este sistema. Un deles é o María Barbeito, da Coruña. Belén, normalizadora lingüística, asegura que a experiencia está sendo enriquecedora tanto para pais como para alumnos. ela púxose á fronte da primeira aula de inmersión, fai xa tres anos. Naquel momento, había dous nenos gallegohablantes e tres bilingües dun aula de 25. «Agora estamos falando dunha promoción absolutamente bilingüe». Todo isto tendo en conta que hai menores de Colombia, Bolivia, Romanía ou Cataluña, «e precisamente fai pouco, a nai dun alumno boliviano dicía que nunca imaxinou que ou seu fillo tivera tanta soltura falando en galego».
O éxito do proxecto neste colexio tradúcese en que se cando empezou só un aula das tres existentes optou polo ensino en galego, os seguintes anos foron xa dous por curso, o que implica a 125 estudantes de infantil actualmente.
Vía: La Voz de Galicia.

O Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela quere facerlle chegar a súa fonda preocupación pola situación da lingua.

O mundo universitario tampouco é alleo á derrogación do decreto. Este mesmo venres, o Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela envioulle unha carta ao presidente da Xunta para manifestarlle a súa fonda preocupación “polas medidas adoptadas ou anunciadas pola Xunta” referentes á lingua galega.

O texto, aprobado por unanimidade, é abertamente crítico coa actitude do Goberno que “sen dúbida está a ter un impacto moi negativo sobre a situación da lingua, que se encontra xa nun grave proceso de retroceso social”. O profesorado de Filoloxía Galega cuestiona a enquisa que prepara a Consellaría de Educación.

A carta insta ao presidente do Goberno a que, cumprindo a lexislación vixente, tome medidas que “aseguren unha presenza importante da lingua galega no ensino, que garantan o dereito dos cidadáns a ser atendidos en galego nas súas relacións coa administración, que eviten a discriminación laboral por usar a lingua galega, e que a leven a ter unha presenza relevante nos medios de comunicación e noutros ámbitos sociais, de xeito que sexa posible vivir en galego, como di un dos obxectivos xerais do Plan Xeral de Normalización aprobado por unanimidade no Parlamento en 2004”.

Segundo puido saber Vieiros, os departamentos das outras dúas universidades do país preparan textos similares aos asinados polos seus compañeiros de Compostela que se darán a coñecer a vindeira semana.


Ofrecémoslle o texto íntegro aprobado polo Departamento de Filoloxía Galega da USC:

O Consello de Departamento de Filoloxía Galega da USC acordou, en reunión que tivo lugar o día 11 de xuño de 2009 na Facultade de Filoloxía, dirixir o seguinte escrito ao Excmo. Sr. Presidente da Xunta de Galicia, e remitir copias á Excma. Sra. Presidenta do Parlamento galego, ao Excmo. Sr. Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria e ao Sr. Secretario Xeral de Política Lingüística:

O Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela quere facerlle chegar a súa fonda preocupación pola situación da lingua galega, e en particular polas medidas adoptadas ou anunciadas pola Xunta de Galicia, encamiñadas a desprotexela na función pública e no ensino non universitario, por primeira vez desde a recuperación da democracia, a pesar de estar obrigada pola Lei de Normalización Lingüística a promover de maneira progresiva o seu uso normal de maneira específica neste ámbitos. Con estas medidas, e coas reiteradas declaracións de membros do goberno galego, estáselle transmitindo á cidadanía a idea de que a lingua galega non é nin necesaria nin útil e estanse a reforzar os vellos prexuízos lingüísticos, o que sen dúbida está a ter un impacto moi negativo sobre a situación da lingua, que se encontra xa nun proceso de grave retroceso social.

No tocante ao ensino non universitario, este Departamento considera que a Xunta de Galicia incorre nunha grave responsabilidade ao trasladarlles aos pais e nais decisións que lles corresponden aos poderes públicos, colocando a lingua galega como motivo de división social e creando un conflito que non existía ata o de agora, ademais de poñer en evidente risco o mandato tanto da Lei de Normalización Lingüística coma da Ley Orgánica de Educación de que os alumnos acaden unha competencia lingüística elevada por igual en galego e en castelán.

De acordo coa lexislación vixente, e conforme co seu carácter de lingua oficial de Galicia (xunto co castelán), instamos a que o goberno da Xunta de Galicia tome medidas que aseguren unha presenza importante da lingua galega no ensino, que garantan o dereito dos cidadáns a ser atendidos en galego nas súas relacións coa administración, que eviten a discriminación laboral por usar a lingua galega, e que a leven a ter unha presenza relevante nos medios de comunicación e noutros ámbitos sociais, de maneira que sexa posible vivir en galego, como di un dos obxectivos xerais do Plan de Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia en 2004. Animamos tamén ao goberno da Xunta a que xere un clima positivo cara á lingua galega que atenúe e desfaga os prexuízos que contra ela existen aínda na nosa sociedade, como se puxo abertamente de manifesto nos últimos meses.

A lingua galega é unha riqueza e un patrimonio de todos os galegos, calquera que sexa a lingua que falen, parte fundamental do recoñecemento de Galicia como comunidade histórica, e pode ser unha ferramenta de futuro para a nosa sociedade se queremos e sabemos utilizala e desenvolvela. É responsabilidade de todos. E, en primeiro lugar, do Goberno galego, que Vde. preside.
Vía:Vieiros.

O galego é do que o fala, e é tamén do que aínda non o fala, ou do que xa non o fala...

Manifesto sobre a lingua feito público polo Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia:

"Que imaxe vai ter de si un pobo que deixou apagar, deixou morrer, o máis valioso do seu patrimonio inmaterial?", pregúntanse desde o colexio de psicólogos.


"O galego é meu, o galego é noso, é de todos e todas. O galego é do que o fala, e é tamén do que aínda non o fala, ou do que xa non o fala... O galego é daquel que o ama e mesmo daquel que o odia, se é que hai algunha persoa que tal sinta polo seu patrimonio herdado... Porque, ao final, que é o galego?
O galego é o máis valioso dos nosos tesouros inmateriais, xunto coa música que tamén é outro tesouro. Realmente é difícil ver o valor de certas cousas até que sentimos a súa carencia, a súa falta, cando xa é tarde... Hoxe é tal vez tarde para recuperar a lagoa de Antela, a lagoa que hoxe a ninguén se lle ocorrería desprotexer, mais iso nos anos 50 non se viu. Hoxe é tarde para recuperar o que foi destruído, mais non é tarde para aprender deses erros e protexer o que nos resta.
A ninguén, non seu san xuízo, se lle ocorrería desprotexer a catedral de Santiago, e sen ir tan lonxe, a ninguén se lle ocorrería desprotexer a arte e arquitectura da cidade de pedra compostelá... Mesmo indo contra a suposta liberdade individual dos propietarios e propietarias dos inmóbeis da zona histórica, todos e todas concordamos en que hai que protexer o que é patrimonio común... E a lingua? Acaso a nosa lingua non merece o mesmo que as nosas pedras? Ela é patrimonio de todos e todas nós, e non só... ela é tamén patrimonio de todo o Estado, e da humanidade enteira. Entón, non merece o mesmo esforzo de protección?
Desde este Colexio Profesional queremos tamén advertir da importancia que a integración do pasado ten para o benestar presente e futuro das persoas. Un pobo que, non por vontade, porque se algo demostrou o pobo galego foi aprecio e lealdade á súa lingua é un pobo condenado a non saber quen é... E un pobo, ou unha persoa, que non sabe quen é, non pode contribuír con nada de orixinal ao destino da humanidade. Porque a universalidade do saber non vén da maior ou menor extensión dese coñecemento, senón da profundidade á que somos capaces de chegar co noso saber".
E como di a poeta e psicóloga Concha Rousia, "Quando morren o último falante de uma língua morre um sonho da Humanidade". Porque as linguas son todas obras marabillosas da Humanidade, dignas de seren protexidas, e a nosa non pode ser menos. Polo tanto de nós, dos nosos gobernos, depende pois que ese soño non esmoreza".

quinta-feira, 11 de junho de 2009

Educación prohibe actos informativos sobre as enquisas lingüísticas.

Educación prohibe actos informativos sobre as enquisas lingüísticas
A consellaría pídelle aos directores que informen á Inspección de calquera campaña nos centros. Os sindicatos consideran que o Goberno quere “amordazar” o profesorado no proceso de reforma do decreto.

“Aproveito para lembrarlle que a Dirección do centro é a responsábel do normal desenvolvemento do proceso de realización da consulta e en consecuencia deberá prohibir todas as accións ou actos, tanto a favor como en contra do mesmo, mantendo informada en todo momento á Inspección Educativa”. Este parágrafo, que figura nunha circular enviada nas últimas horas pola Consellaría de Educación aos centros, está a provocar un considerábel malestar entre o profesorado.

Os sindicatos CIG e o STEG xa arremeteron esta mesma tarde contra unha circular que consideran que busca atemorizar á comunidade docente para que, coincidindo coa chegada das enquisas para mudar o decreto non se implique nunha campaña en prol do galego. O polémico correo chega pouco despois de que sindicatos e colectivos diversos acordaran crear unha fronte comun para reivindicar que o idioma do país non perda terreo nas aulas. De feito, os equipos de normalización lingüística dos colexios públicos e concertados teñen previsto repartir milleiros de folletos informativos para que os pais pidan que, polo menos, a metade das materias se impartan en galego.

A este respecto, dende o STEG afirman que xa teñen consultado o correo cos seus avogados e que o correo electrónico non ten valor legal ningún, xa que vulneraría principios básicos como a liberdade de expresión ou a sindical. Xosé Cabido, membro deste sindicato, é claro: “Isto non ten valor ningún. Todo centro que queira pode seguir adiante coas campañas. Se nalgún momento se intenta prohibir a libre información ou hai accións contra un centro, pódese denunciar porque non é legal”.

Dende a CIG-Ensino son contundentes coa circular: “Facemos un chamamento ao profesorado a que actúe segundo o seu criterio sen deixarse intimidar polas ameazas ilegais dunhas autoridades educativas que perderon o seu carácter institucional para comportarse como axentes electorais dun partido político”

Vía:Vieiros.

quarta-feira, 10 de junho de 2009

terça-feira, 9 de junho de 2009

As linguas suman.
Co lema "As linguas suman", no documento contextualízase a situación actual segundo a cal, "o idioma que debería unirnos está sendo utilizado para separarnos nunha loita na que algunha xente busca a desaparición da nosa lingua do sistema educativo". O texto artéllase en torno a dúas consideracións: "O galego necesita aprenderse na escola" e "Saber galego axuda a aprender".

Na segunda parte do tríptico, preséntanse algúns datos estatísticos sobre a competencia lingüística do alumnado noutros idiomas que veñen desmontar os prexuízos a respecto deste tema.
Para descargar o tríptico: coordinadora.

sexta-feira, 5 de junho de 2009

Educación pon en marcha a consulta do bilingüismo á carta


Ten vostede un fillo no ensino non universitario? Tanto se o seu fillo estuda Infantil, Primaria, Secundaria ou Formación Profesional nas vindeiras semanas vai recibir na súa casa un cuestionario, no máis rigoroso estilo bilingüe, con catro preguntas concretas. Basicamente, Educación pregunta en que lingua queren os pais que se impartan as materias troncais, o idioma que prefiren nos libros de texto, en que lingua prefiren os exames e se están a prol de aumentar o número de materias impartidas en inglés. No caso dos alumnos máis pequenos, a Xunta fai unha pregunta sobre cal é o idioma materno dos rapaces.

En total, 330 mil pais recibirán estas enquisas a partir da vindeira semana. O conselleiro, Xesús Vázquez, subliñou que o cuestionario é “o punto de partida” para derrogar o decreto aprobado polo bipartito e que establecía que, como mínimo, o 50% das materias serían impartidas na lingua do país. Vázquez toma o cuestionario como unha especia de referendo xa que considera que servirá para “superar a conflitividade xerada”.

Ten algunha fiabilidade a enquisa?
Son numerosos os expertos, sobre todo do ámbito da sociolingüística, que puxeron en dúbida a rigorosidade dunha consulta deste tipo. Primeiro pola situación diglósica que se vive no país e que indubidabelmente beneficia a supremacía do castelán e segundo polo feito de que se lle pregunte aos pais por esta cuestión en concreto e non por moitas outras que teñen que ver coa escolarización dos seus fillos.

Falta saber o número de pais que van a respostar a esta enquisa. A priori, na propia consellaría pensan que os máis implicados van ser os pais que máis a prol ou en contra están da normalización lingüística. Tamén son moitas as graves dúbidas que hai enriba da mesa: Como se garante que non haxa posibilidade de manipulación dos resultados da enquisa? Polo de agora, nin o propio conselleiro é quen de explicalo.

A caixa de Pandora
Tal como lle adiantamos esta semana, na Consellaría de Educación valorouse a posibilidade de establecer a obrigatoriedade de dúas materias en galego (Sociais e Lingua) e outras dúas en castelán (Matemáticas e Castelán). A partir de aí, cada centro, por medio dos seus consellos escolares, tería unha marxe de decisión.

Dende a Xunta, negaron a noticia asegurando que non hai nada escrito nin se estaba aínda nesa fase do proceso. Porén, diferentes fontes de máxima solvencia consultadas por Vieiros tiñan confirmado que dende Educación foran consultados ao respecto deste modelo como posíbel proposta de solución.

Mais hai quen opina que un dos principais problemas radica no propio PPdeG. As posturas, contra o que poida semellar, non son unánimes. Galicia Bilingüe e dirixentes conservadores da área de Vigo son os que máis presión están a facer para que se lles dea unha ampla marxe de manobra aos pais. Porén, dentro do partido tamén hai voces que consideran que o Goberno está “abrindo unha caixa de Pandora” que pode volvérselle en contra. Este sector apostaba por unha volta ao decreto Fraga, algo que xa quedou descartado pola consellaría.

Vía: Vieiros.