sábado, 28 de novembro de 2009

Xandre, o elefante sen sombra.Xandre, o elefante sen sombra. (No trianguliño que aparece na parte de abaixo podedes escoitalo)
Cousiñas sobre Xandre.

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

Cartas útiles


Na mesma semana na que o Tribunal Supremo rexeitaba que os pais poidan decidir a lingua na que deben ser educados os seus fillos (pois "nin a Constitución nin a Declaración dos Dereitos Humanos facultan os pais para escoller a lingua de estudo dos seus descendentes"), a xustiza española tamén daba mostras de ignorancia e racismo lingüístico ao lle ser retirada a unha viguesa a custodia das súas fillas por motivos lingüísticos. Neste caso, o xuíz entende (!) que sería un prexuízo para elas trasladarse de Madrid a Vigo, onde serían "escolarizadas con inmersión nun sistema escolar en lingua galega (...) que máis alá do ámbito de aquela Comunidade Autónoma, non se apreza que teña outra utilidade práctica".
Diante de flagrantes discriminacións como esta, desde o blogue d'A Mesa da zona de Ourense, chámase ao activismo epistolar, seguindo o magnífico exemplo de Manuel Rivas.

domingo, 15 de novembro de 2009

Preocupación ante a parálise dos proxectos de fomento do uso da lingua galega nos centros educativosA Secretaría Xeral de Polìtica Lingüística retrasa a convocatoria de axudas para o curso 2009-2010 ata o vindeiro ano prexudicando seriamente o desenvolvemento das actividades de sensiblización, dinamización e capacitación lingüística no ensino

A Coordinadora Galega de ENDL quere mostrar a preocupación e o malestar que están a expresar os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística ante o retraso da convocatoria anual dos Proxectos de Fomento do Uso do Galego nos centros de ensino público e privado.

Precisamente no momento en que os diferentes departamentos didácticos están a elaborar as programacións didácticas que planifican o traballo de todo o curso, a CGENDL constata que desde a DXPL non se van convocar en tempo e forma (a comezos de setembro, como se fixera no curso pasado) as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego nos centros de ensino. A súa demora imposibilita a organización de actividades encamiñadas a poñer en valor a lingua galega entre a comunidade educativa así como, especialmente, a desenvolver as capacidades lingüísticas do alumnado.

A organización de ligas de debate, de cursos de expresión oral, de grupos de teatro escolar, de certames artísticos, a publicación de revistas e xornais, a realización de programas de radio e televisión, a formación nas novas tecnoloxías, etc. promoven o traballo das habilidades lingüísticas dun modo lúdico e global redundando na mellora de todas as materias e, polo tanto, da calidade do ensino e da formación do noso alumnado. Desde sempre, os ENDL teñen un papel destacado na programación extraescolar e cultural dos centros educativos polo que a interrupción deste labor tamén afectaría negativamente á súa proxección pública e á súa implicación coas familias e o seu contorno máis inmediato.

Esta situación de parálise suporía un retroceso nas políticas de apoio da administración aos ENDL logo de que en anos anteriores se solventasen por primeira vez moitos dos problemas que obstaculizaban o seu labor (convocatorias desaxustadas cos cursos académicos, falta de directrices de traballo para os equipos, etc.). Esta interrupción dunha dinámica de apoio á dinamización lingüística nos centros educativos conduce á desorientación e ao desánimo de todos os que conforman os equipos: aos centos de docentes, membros do persoal administrativo e, sobre todo, de rapaces e rapazas, principais realizadores e receptores das nosas actividades.

Por todo isto, a Coordinadora Galega de ENDL animará aos ENDL a enviar cartas dirixidas ao Conselleiro de Educación para lle requerir que axilice os prazos dunha convocatoria fundamental para realizar o seu labor nos centros públicos e privados de toda Galicia.

Carta ao Conselleiro de Educación-PDF
Vía:Coordinadora Galega de ENDL

sábado, 7 de novembro de 2009

A nosa Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística finalista dos premios Barbantia.


Barbantia xa ten aos seus finalistas

Dentro de Barbanza ou fóra, pero vencellados á bisbarra, hai nomes que soan a cultura viva, a creación en estado puro. Algúns deles xa foron premiados pola a asociación Barbantia, que está a piques de repartir vos terceiros sirenos de bronce. E outros figuraron entre vos aspirantes a eses galardóns instaurados non 2007. Quizais por iso, porque algúns estiveron entre vos candidatos pero non foron finalmente premiados e porque ou ano pasado as votacións, segundo indicou a entidade, estiveron moi apertadas, decidiuse que as persoas que non 2008 estiveron na terna para ser galardoadas sen finalmente acadar ou premio volvan a figurar entre vos candidatos. A maiores, engádense tres nomes: os de Paola García Paz, ou dá Coordinadora dous Equipos de Normalización Lingüística dá Comarca e ou de Soledad Peralta Lorenzo.
Como ou ano anterior, haberá tres categorías: a de traxectoria cultural non Barbanza, para estimular a labor feita por persoas que centraron a súa obra na comarca; a de iniciativa no Barbanza, pensada para recoñecer ou labor dás entidades barbancesas; e, para rematar, a dá cultura galega, que premia a aquelas persoas nadas na comarca que acadaron prestixio máis aló dás súas fronteiras.
Na primeira sección, na que ou ano pasado se premiou a Manuel Dourado, figuran ou profesor Xoán Mariño Reino, ou músico e compositor Xosé Ramón España, ou mestre e investigador Manuel Mariño do Río e a pintora Paola García Paz. En canto á modalidade que premia ás entidades, cuxo galardón recaeu ou ano pasado non Museo Etnográfico de Artes, este ano compiten ou grupo de teatro Airiños, ou Liceo de Noia, a Casa dá Gramática e a Coordinadora dous Equipos de Normalización Lingüística non Barbanza. Para rematar, en canto ao labor fora dous límites dá bisbarra, que ou ano pasado recoñeceu ou traballo do creador noiés Alfonso Costa, nesta ocasión figuran como candidatos Andrés Torres Queiruga, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos Agrelo e Soledad Peralta Lorenzo.

Barbantia estalle enviando aos socios as pertinentes cartas informándolles de que ou acto de entrega dúas tres sirenos de bronce terá lugar ou vindeiro venres 27 de novembro non museo Vale-Inclán dá Pobra. Sen embargo, antes desa data, vos socios dá entidade están chamados a votar para que poidan ser elixidos vos tres galardoados. Deberán deixar as súas tarxetas coas súas eleccións non centro social de Boiro antes do día 20 deste mes.
Via: La Voz de Galicia
Páxina da Asociación cultural Barbantia.

domingo, 1 de novembro de 2009

Ano Novoneyra

Comezamos a recompilar no lateral do noso blogue diferentes recursos sobre Uxío Novoneyra, autor fundamental en homenaxe sempre. Con Uxío, "A forza do noso amor, do noso amor á Terra, do amor ó Pobo, do amor ó propio pobo, do amor á Lingua, de todo o que configura a propia nación, non pode ser inútil".
Galicia, será a miña xeración quen te salve?
Irei un día do Courel a Compostela por terras libradas?
Non, a forza do noso amor non pode ser inutle.


Un par de fragmentos seus musicados: