terça-feira, 31 de março de 2009

O PP presionou senadores para votar contra o galego

Vía: A nosa terra.

O senador do BNG por designación autonómica, Xosé Manuel Pérez Bouza, vén de denunciar que unha senadora galega do PP presionou hoxe o seu grupo no Senado até conseguir que retirara o seu apoio a unha moción que solicitaba que os exames de Médico Interino Residente (MIR) e doutras profesións sanitarias, ademais de en castelán, tamén se puideran realizar en galego.

A Comisión de Sanidade e Consumo da Cámara Alta debatía esta mañá unha moción conxunto do Grupo Parlamentario Catalán de CiU e da Entesa Catalana de Progrés, pola que se instaba ao Goberno a que os exames da convocatoria do ao 2010 para optar a prazas dos distintos centros sanitarios para a súa docencia de residentes, se puidesen realizar no idioma cooficial da súa respectiva Comunidade Autónoma.

Cambio de parecer nuns minutos

Tal como recolle a acta da Comisión, na primeira quenda de intervencións, a portavoz do PP, María Begoña Contreras Olmedo, senadora por Burgos, expresou o posicionamento do seu grupo a favor da moción e, consecuentemente, o voto a favor.

Con todo, uns minutos máis tarde, cando se ía votar a moción, o PP xa mudara de parecer. Nese momento tomou a palabra a senadora do PP por Pontevedra, Dolores Pan, para tratar de xustificar o cambio de postura do grupo: abstención e rexeitamento da iniciativa xa que, ao seu xuízo, “incrementaría o gasto e a burocracia”.

Xosé Manuel Pérez Bouza considera que resulta “curioso, que este comportamento do Partido Popular se dea precisamente nunha comisión, a de Sanidade e Consumo, na que o PP conta até con tres senadores galegos” e que ademais sexa unha senadora galega a que trate de xustificar o cambio radical de postura, feito que a xuízo do senador do BNG, so se pode explicar polas “presións que lle impón a nova política lingüística do PP de Galiza en contra do idioma galego e da súa promoción social”.

Sem comentários: