terça-feira, 9 de junho de 2009

As linguas suman.
Co lema "As linguas suman", no documento contextualízase a situación actual segundo a cal, "o idioma que debería unirnos está sendo utilizado para separarnos nunha loita na que algunha xente busca a desaparición da nosa lingua do sistema educativo". O texto artéllase en torno a dúas consideracións: "O galego necesita aprenderse na escola" e "Saber galego axuda a aprender".

Na segunda parte do tríptico, preséntanse algúns datos estatísticos sobre a competencia lingüística do alumnado noutros idiomas que veñen desmontar os prexuízos a respecto deste tema.
Para descargar o tríptico: coordinadora.

Sem comentários: