quinta-feira, 19 de novembro de 2009

Cartas útiles


Na mesma semana na que o Tribunal Supremo rexeitaba que os pais poidan decidir a lingua na que deben ser educados os seus fillos (pois "nin a Constitución nin a Declaración dos Dereitos Humanos facultan os pais para escoller a lingua de estudo dos seus descendentes"), a xustiza española tamén daba mostras de ignorancia e racismo lingüístico ao lle ser retirada a unha viguesa a custodia das súas fillas por motivos lingüísticos. Neste caso, o xuíz entende (!) que sería un prexuízo para elas trasladarse de Madrid a Vigo, onde serían "escolarizadas con inmersión nun sistema escolar en lingua galega (...) que máis alá do ámbito de aquela Comunidade Autónoma, non se apreza que teña outra utilidade práctica".
Diante de flagrantes discriminacións como esta, desde o blogue d'A Mesa da zona de Ourense, chámase ao activismo epistolar, seguindo o magnífico exemplo de Manuel Rivas.

Sem comentários: