sábado, 7 de novembro de 2009

A nosa Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística finalista dos premios Barbantia.


Barbantia xa ten aos seus finalistas

Dentro de Barbanza ou fóra, pero vencellados á bisbarra, hai nomes que soan a cultura viva, a creación en estado puro. Algúns deles xa foron premiados pola a asociación Barbantia, que está a piques de repartir vos terceiros sirenos de bronce. E outros figuraron entre vos aspirantes a eses galardóns instaurados non 2007. Quizais por iso, porque algúns estiveron entre vos candidatos pero non foron finalmente premiados e porque ou ano pasado as votacións, segundo indicou a entidade, estiveron moi apertadas, decidiuse que as persoas que non 2008 estiveron na terna para ser galardoadas sen finalmente acadar ou premio volvan a figurar entre vos candidatos. A maiores, engádense tres nomes: os de Paola García Paz, ou dá Coordinadora dous Equipos de Normalización Lingüística dá Comarca e ou de Soledad Peralta Lorenzo.
Como ou ano anterior, haberá tres categorías: a de traxectoria cultural non Barbanza, para estimular a labor feita por persoas que centraron a súa obra na comarca; a de iniciativa no Barbanza, pensada para recoñecer ou labor dás entidades barbancesas; e, para rematar, a dá cultura galega, que premia a aquelas persoas nadas na comarca que acadaron prestixio máis aló dás súas fronteiras.
Na primeira sección, na que ou ano pasado se premiou a Manuel Dourado, figuran ou profesor Xoán Mariño Reino, ou músico e compositor Xosé Ramón España, ou mestre e investigador Manuel Mariño do Río e a pintora Paola García Paz. En canto á modalidade que premia ás entidades, cuxo galardón recaeu ou ano pasado non Museo Etnográfico de Artes, este ano compiten ou grupo de teatro Airiños, ou Liceo de Noia, a Casa dá Gramática e a Coordinadora dous Equipos de Normalización Lingüística non Barbanza. Para rematar, en canto ao labor fora dous límites dá bisbarra, que ou ano pasado recoñeceu ou traballo do creador noiés Alfonso Costa, nesta ocasión figuran como candidatos Andrés Torres Queiruga, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos Agrelo e Soledad Peralta Lorenzo.

Barbantia estalle enviando aos socios as pertinentes cartas informándolles de que ou acto de entrega dúas tres sirenos de bronce terá lugar ou vindeiro venres 27 de novembro non museo Vale-Inclán dá Pobra. Sen embargo, antes desa data, vos socios dá entidade están chamados a votar para que poidan ser elixidos vos tres galardoados. Deberán deixar as súas tarxetas coas súas eleccións non centro social de Boiro antes do día 20 deste mes.
Via: La Voz de Galicia
Páxina da Asociación cultural Barbantia.

Sem comentários: