terça-feira, 20 de outubro de 2009

Descobren unha nova modalidade xornalística

A entrevista-interrogatorio policial.
Mira ti onde, con quen e para que. Nun medio público, pagado por todos e en entredito, con quen escribe ao mesmo tempo que o actual marco normativo para a lingua supón unha imposición da inmersión (!) e coa intención de intentar fender a sensatez en materia lingüística.


1 comentário:

sap hana training in hyderabad disse...

Great info. I love all the posts, I really enjoyed,
nice post and site, good work!
I would like more information about this, because it is very nice....best regards.
sap hana training in hyderabad