sábado, 23 de maio de 2009

Chaparróns.A lei do 83 prohibe a segregación:
"Os alumnos non poderán ser separados en centros diferentes por razón da lingua. Tamén se evitará, a non ser con carácter excepcional se as necesidades pedagóxicas así o aconsellaren, a separación en aulas diferentes".

Vía:El correo gallego.

Sem comentários: