sábado, 1 de maio de 2010

A Xunta de Galicia discrimina cun 35% menos aos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística da Comarca do BarbanzaNa concesión de axudas para o ano 2010 o goberno galego deixa os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística da Comarca do Barbanza cun 35% menos de orzamento que o ano pasado.

A pasada semana fíxose pública a concesión de axudas para o desenvolvemeto de actividades nos centros públicos por parte dos Equipos de normalización e Dinamización Lingüística galegos polo que a Coordinadora de ENDL do Barbanza quere manifestar o seguinte:

1.Parécenos totalmente inadecuado que se concedan estas axudas no mes de abril, cando quedan apenas dous meses para o remate do curso, o que provocou que a actividade dos ENDL estivese practicamente paralizada durante todo o curso.
2.Se a reducción da contía das axudas (nun 20%) xa era o suficientemente importante, constatamos como se discrimina aínda máis aos ENDL da comarca do Barbanza que reciben axudas dun 35% menos. Estas cantidades farán que se impida a relización de actividades de carácter cultural e lingüísico, que se deixen de editar materiais, revistas etc que tiñan unha longa traxectoria nos nosos centros e excepcional recepción entre o alumnado e as familias.
3.Tendo en conta os dous puntos anteriores, consideramos que se está prexudicar gravemente o ensino público e, polo tanto, que se está a deteriorar dunha maneira evidente a calidade do ensino.
4.Desde a Coordinadora de ENDL facemos un chamamento ao diálogo e á negociación para evitar que a Consellería non continúe por este camiño de discriminación do ensino público porque prexudicar os nenos e nenas é prexudicar o futuro da nosa sociedade.
(Engadimos noutro documento unha táboa comparativa onde poden ver as cantidades concedidas aos ENDL do Barbanza, segundo os datos oficiais da Consellería de Educación)
Información axudas 2009.
Información axudas 2010.

Sem comentários: